ul. Jarzębinowa 5, 58-100 Świdnica

tel. 74 851 33 10 | info@rawa.swidnica.pl |

Nitonakrętka cylindryczna z kołnierzem stożkowym zredukowanym

    

Nitonakrętka 6-kątna z kołnierzem walcowym

     

Nitonakrętka cylindryczna z kołnierzem walcowym z radełkowym trzpieniem

    

Nitonakrętka cylindryczna z kołnierzem walcowym

        

Nitonakrętka cylindryczna z kołnierzem stożkowym zredukowanym z radełkowym trzpieniem

     

Nitonakrętka 6-kątna z kołnierzem stożkowym zredukowanym

    

Nitonakrętka cylindryczna z kołnierzem stożkowym zredukowanym