ul. Jarzębinowa 5, 58-100 Świdnica

tel. 74 851 33 10 | info@rawa.swidnica.pl |

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) z łbem płaskim

Standardowy

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) z łbem stożkowym

Standardowy

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) z łbem płaskim powiększany

Standardowy

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) wydłużony z łbem płaskim

Standardowy

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) szczelny z łbem płaskim

Szczelny

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) szczelny z łbem stożkowym

Szczelny

Nit rurkowy z rdzeniem (zrywalny) szczelny z łbem płaskim powiększonym

Szczelny

Nit z łbem kulistym

PN-88/M-82952, DIN 660, ISO 1051

Nit z łbem stozkowym

PN-88/M-82954, DIN 661, ISO 1051

Nit z łbem soczewkowym

PN-88/M-82957, DIN 302, ISO 1051

Nit łbem grzybkowym

PN-88/M-82958, DIN 674

Nit z łbem walcowym