ul. Jarzębinowa 5, 58-100 Świdnica

tel. 74 851 33 10 | info@rawa.swidnica.pl |

Kausza do lin

PN-92/M-80247, DIN 6899

Zacisk do lin kabłąkowy

DIN 741

Zacisk do lin kabłąkowy wzmocniony

DIN 1142

Szakla

DIN 82101

Ogniwo z nakrętką

   

Ogniwo łączące

    

Tulejka zaciskowa

DIN 3093

Hak bez zabezpieczenia

DIN 689

Śruba napinająca hak + oczko

   

Śruba napinająca hak + hak

   

Śruba napinająca oczko + oczko

   

Nakrętka napinająca otwarta

PN-57/M-82269, DIN 1480

Śruba napinająca z nakrętką otwartą z końcami do spawania

DIN 1480

Śruba napinająca z nakrętką otwarta hak + oczko

DIN 1480

Śruba napinająca z nakrętką otwartą hak + hak

DIN 1480

Śruba napinająca z nakrętką otwartą oczko + oczko

DIN 1480

Śruba napinająca sześciokątna

PN-56/M-82267, DIN 1479

Nakrętka napinająca rurowa

PN-67/M-82268, DIN 1478

Śruba napinająca z nakrętką rurową oczko + oczko

DIN 1478

Śruba napinająca z nakrętką rurową z końcami do spawania

DIN 1478

Śruba napinająca z nakrętką rurową hak + oczko

DIN 1478

Śruba napinająca z nakrętką rurową hak + hak

DIN 1478