ul. Jarzębinowa 5, 58-100 Świdnica

tel. 74 851 33 10 | info@rawa.swidnica.pl |

Pierścień osadczy sprężynujący Z

PN-81/M-85111, DIN 471

Pierścień osadczy spręzynujący wewnętrzny W

PN-81/M-8511, DIN 472

Płytka osadcza sprężynująca

PN-84/M-85112, DIN 6799

Zabezpieczenie sprężyste osiowe