ul. Jarzębinowa 5, 58-100 Świdnica

tel. 74 851 33 10 | info@rawa.swidnica.pl |

Wkręt dociskowy bez łba z końcem płaskim z gwintem na całej długości

PN-92/M-82272, DIN 551

Wkręt dociskowy bez łba z końcem stożkowym z gwintem na całej długości

PN-92/M-82237, DIN 553

Wkręt dociskowy bez łba z końcem wgłębionym z gwintem na całej długości

PN-92/M-82274, DIN 438

Wkręt dociskowy bez łba z czopem walcowym z gwintem na całej długości

PN-92/M-82276, DIN 417

Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem płaskim ściętym

PN-84/M-82314, DIN 913

Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem stożkowym

PN-84/M-82315, DIN 914

Wkręt dociskowy z gniazdem dociskowym i czopem walcowym

PN-84/M-82316, DIN 915

Wkręt dociskowy z gniazdem sześciokątnym i końcem wgłębionym

PN-87/M-82317, DIN 916