ul. Jarzębinowa 5, 58-100 Świdnica

Kausza do lin

PN-92/M-80247, DIN 6899

Specyfikacja

Materiał
Długość
Szerokość
Grubość
Możliwość zastosowania w ogrzewaniu podłogowym
Sposób montażu

Właściwości produktu

warto również obejrzeć